تبلیغات شانسی
تبلیغات شانسی: کلیک کنید و تا 200 تومان برنده شوید
تبلیغات شانسی یک بازی ساده هست. روی خانه های تصویر به دلخواه کلیک کنید تاشانس خود را برای برنده شدن تا مبلغ 200 تومان امتحان کنید ، مبلغ مستقیما به حساب جاری شما واریز میگرد. با هر بار کلیک شما به سایت آگهی دهنده منتقل می شوید و پس از 10 ثانیه مشخص می شود که برنده شده اید یا نه
شما باید وارد اکانت خود شوید تا بتوانید بازی کنید. تبلیغات درقسمت تبلیغات شانسی
Position: روی یکی از خانه های تصویر کلیک کنید.
لینک ها هر روز ساعت 00:00 بامداد ریسیت می شوند
برندگان
ali000
Mar 27th, 2023 05:58:32
100تومان
Sahebkar
Mar 26th, 2023 16:02:48
200تومان
1713mr
Mar 26th, 2023 15:20:55
100تومان
motikh00456
Mar 26th, 2023 09:07:22
100تومان
Ahmadreza6101
Mar 26th, 2023 06:27:58
100تومان
yasman
Mar 26th, 2023 05:27:47
100تومان
MehdiAbbassi65
Mar 26th, 2023 00:55:44
200تومان
M1993
Mar 26th, 2023 00:16:32
100تومان
anna_m
Mar 25th, 2023 17:15:33
100تومان
robabehkh
Mar 25th, 2023 12:28:26
200تومان
ali000
Mar 25th, 2023 05:49:00
100تومان
hamid120
Mar 24th, 2023 07:17:40
200تومان
asgam
Mar 23rd, 2023 18:49:32
100تومان
robabehkh
Mar 23rd, 2023 14:23:18
100تومان
yasman
Mar 23rd, 2023 05:21:16
100تومان
Sosannn
Mar 23rd, 2023 02:44:39
200تومان
samanh
Mar 22nd, 2023 23:56:26
100تومان
amir
Mar 22nd, 2023 21:31:40
100تومان
agastafa
Mar 22nd, 2023 16:56:54
100تومان
hasan1400
Mar 22nd, 2023 15:19:45
200تومان
Narges80
Mar 22nd, 2023 09:50:07
100تومان
erez88
Mar 22nd, 2023 08:33:42
100تومان
roghie1399
Mar 22nd, 2023 08:14:42
100تومان
amir
Mar 21st, 2023 22:21:10
100تومان
motikh00456
Mar 21st, 2023 21:26:05
100تومان
zoi32
Mar 21st, 2023 16:00:20
100تومان
roghie1399
Mar 21st, 2023 04:55:37
100تومان
Sasiazare
Mar 21st, 2023 01:34:04
100تومان
sama
Mar 21st, 2023 00:29:09
100تومان
robabehkh
Mar 20th, 2023 23:50:10
100تومان
fateme69
Mar 20th, 2023 21:48:38
200تومان
Taghiiii
Mar 20th, 2023 18:12:29
100تومان
1713mr
Mar 20th, 2023 13:50:19
100تومان
Ahmadreza6101
Mar 20th, 2023 05:29:38
100تومان
MehdiAbbassi65
Mar 20th, 2023 00:12:13
100تومان
Modarres110
Mar 19th, 2023 21:41:52
200تومان
as13599
Mar 19th, 2023 10:01:22
100تومان
vlbhv
Mar 19th, 2023 09:01:08
100تومان
ali000
Mar 19th, 2023 04:22:31
100تومان
Ahvazdariush
Mar 19th, 2023 01:54:50
100تومان
motikh00456
Mar 18th, 2023 09:51:48
100تومان
mojtaba1358
Mar 18th, 2023 04:54:26
200تومان
samanh
Mar 18th, 2023 00:41:33
100تومان
mehrikh
Mar 17th, 2023 22:43:10
200تومان
elahe
Mar 17th, 2023 13:14:44
100تومان
naserir
Mar 17th, 2023 09:18:02
100تومان
ali000
Mar 17th, 2023 05:35:08
200تومان
ptcmon
Mar 17th, 2023 04:54:42
100تومان
samanh
Mar 17th, 2023 00:10:05
100تومان
fateme69
Mar 16th, 2023 13:09:40
200تومان
aliakbar
Mar 16th, 2023 09:28:01
100تومان
Sosannn
Mar 16th, 2023 02:32:31
200تومان
Alinaier67
Mar 16th, 2023 01:58:18
100تومان
navaw
Mar 16th, 2023 00:16:26
200تومان
zoi32
Mar 16th, 2023 00:08:23
100تومان
madi
Mar 15th, 2023 20:42:28
100تومان
dems5671
Mar 15th, 2023 10:26:06
100تومان
naserir
Mar 15th, 2023 08:39:59
100تومان
Sosannn
Mar 15th, 2023 02:34:09
200تومان
madi
Mar 14th, 2023 23:43:39
200تومان
saghar6170
Mar 14th, 2023 11:46:36
100تومان
ptcmon
Mar 14th, 2023 03:20:23
100تومان
giti1369
Mar 14th, 2023 00:27:16
100تومان
Akbari25
Mar 13th, 2023 16:13:44
100تومان
navaw
Mar 13th, 2023 15:24:32
100تومان
vlbhv
Mar 13th, 2023 09:13:13
200تومان
mehrikh
Mar 13th, 2023 08:22:03
100تومان
erez88
Mar 13th, 2023 07:57:08
100تومان
sajjadneo
Mar 12th, 2023 16:05:07
100تومان
sajjadneo
Mar 11th, 2023 15:06:02
100تومان
Sahebkar
Mar 11th, 2023 12:48:57
200تومان
grgyn
Mar 11th, 2023 11:32:24
100تومان
Sosannn
Mar 11th, 2023 03:07:28
100تومان
Maniog
Mar 10th, 2023 18:17:57
100تومان
Alinaier67
Mar 10th, 2023 12:49:51
100تومان
Mhdi
Mar 10th, 2023 00:33:42
100تومان
b3hnam_b_b3hnam
Mar 10th, 2023 00:25:36
200تومان
naseria
Mar 09th, 2023 22:56:47
100تومان
navaw
Mar 09th, 2023 22:26:38
100تومان
b3hnam_b_b3hnam
Mar 09th, 2023 18:59:59
100تومان
Noima
Mar 09th, 2023 16:37:19
200تومان
hesamodin20
Mar 08th, 2023 09:30:11
100تومان
Sosannn
Mar 08th, 2023 02:50:38
100تومان
elahe
Mar 08th, 2023 01:20:42
200تومان
naserir
Mar 07th, 2023 10:07:16
100تومان
fateme69
Mar 07th, 2023 08:43:11
100تومان
mousavi9019
Mar 07th, 2023 07:21:16
100تومان
yasman
Mar 07th, 2023 05:32:08
100تومان
MehdiAbbassi65
Mar 07th, 2023 00:19:26
100تومان
maryam56
Mar 06th, 2023 10:40:08
200تومان
vlbhv
Mar 06th, 2023 08:55:39
100تومان
hosint
Mar 06th, 2023 05:15:25
100تومان
Habib1326
Mar 05th, 2023 20:42:14
100تومان
elahe
Mar 05th, 2023 11:23:25
200تومان
motikh00456
Mar 05th, 2023 09:32:38
200تومان
hamid120
Mar 05th, 2023 06:48:33
100تومان
mahdin
Mar 04th, 2023 20:59:07
100تومان
mahdin
Mar 04th, 2023 20:57:45
100تومان
hasan1400
Mar 04th, 2023 17:44:08
100تومان
Sahebkar
Mar 04th, 2023 08:59:28
100تومان
آخرین برنده 200تومان
Sahebkar
Mar 26th, 2023 16:02:48
200تومان
MehdiAbbassi65
Mar 26th, 2023 00:55:44
200تومان
robabehkh
Mar 25th, 2023 12:28:26
200تومان
hamid120
Mar 24th, 2023 07:17:40
200تومان
Sosannn
Mar 23rd, 2023 02:44:39
200تومان
hasan1400
Mar 22nd, 2023 15:19:45
200تومان
fateme69
Mar 20th, 2023 21:48:38
200تومان
Modarres110
Mar 19th, 2023 21:41:52
200تومان
mojtaba1358
Mar 18th, 2023 04:54:26
200تومان
mehrikh
Mar 17th, 2023 22:43:10
200تومان
ali000
Mar 17th, 2023 05:35:08
200تومان
fateme69
Mar 16th, 2023 13:09:40
200تومان
Sosannn
Mar 16th, 2023 02:32:31
200تومان
navaw
Mar 16th, 2023 00:16:26
200تومان
Sosannn
Mar 15th, 2023 02:34:09
200تومان
madi
Mar 14th, 2023 23:43:39
200تومان
vlbhv
Mar 13th, 2023 09:13:13
200تومان
Sahebkar
Mar 11th, 2023 12:48:57
200تومان
b3hnam_b_b3hnam
Mar 10th, 2023 00:25:36
200تومان
Noima
Mar 09th, 2023 16:37:19
200تومان
elahe
Mar 08th, 2023 01:20:42
200تومان
maryam56
Mar 06th, 2023 10:40:08
200تومان
elahe
Mar 05th, 2023 11:23:25
200تومان
motikh00456
Mar 05th, 2023 09:32:38
200تومان
Narges80
Mar 03rd, 2023 19:10:38
200تومان
maryam56
Mar 03rd, 2023 11:32:49
200تومان
abolfzi685
Mar 02nd, 2023 19:24:54
200تومان
Alinaier67
Mar 02nd, 2023 17:46:07
200تومان
hasani1400
Mar 02nd, 2023 04:04:09
200تومان
b3hnam_b_b3hnam
Mar 01st, 2023 12:30:27
200تومان
ahoo79
Mar 01st, 2023 11:10:54
200تومان
Ahvazdariush
Mar 01st, 2023 01:40:43
200تومان
amin72f
Feb 28th, 2023 13:47:06
200تومان
teymoori46663
Feb 27th, 2023 18:37:27
200تومان
samanh
Feb 26th, 2023 20:21:53
200تومان
roghie1399
Feb 24th, 2023 07:58:43
200تومان
mohammadamin9970
Feb 23rd, 2023 09:17:25
200تومان
hamid65
Feb 23rd, 2023 08:43:53
200تومان
naserir
Feb 23rd, 2023 08:26:43
200تومان
saghar6170
Feb 22nd, 2023 06:05:11
200تومان
Ahmadreza6101
Feb 22nd, 2023 04:16:16
200تومان
naseria
Feb 21st, 2023 12:19:48
200تومان
Inoti
Feb 21st, 2023 11:31:18
200تومان